Linux

CentOS 7 ปิด Selinux

จำเป็นไหมว่าเราต้องปิดจำเป็นไหมต้องเปิด ผมแนะนำว่าถ้าเครื่องที่จะใช้นั้นเป็นแค่เครื่องทดสอบหรือ Develop ปิดไปเลยก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องนั้นเป็นโปรดัคชั่นแล้ว ผมแนะนำเปิดครับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบ

SELinux enable connect to a remote MySQL database

ปกติหลายๆคน นิยมปิด Selinux เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องมานั่ง Setsebool กันให้วุ่นวาย ผมเองก็เช่นกัน ปิดมันแหละง่ายดี แต่ในเครื่อง Test หรือ Develop เท่านั้นนะครับ ถ้าเครื่องที่รัน Production แล้วควรที่จะเปิดใช้ Selinux เป็นอย่างยิ่ง