Host Care Service
Website and Hosting

บริการบริหารจัดการเว็บและโฮสติ้ง

1 Web / 1 Hosting
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address *
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ย้ายโอสติ้ง
2 Web / 1 Hosting
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address *
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ย้ายโอสติ้ง
Over 2 Web
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address *
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ย้ายโอสติ้ง
สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress วันนี้เริ่มต้นเพียง 8,000 บาท

ฟรีทันที ดูแลเว็บไซต์ให้ 6 เดือน

* ราคายังไม่รวมค่าโฮสติ้ง

Close Menu