Host Care Service Management hosting and web content

บริการบริหารจัดการเว็บและโฮสติ้ง สำหรับท่านที่มีเว็บเป็นของตัวเองหรือบริษัทที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการด้านเว็บไซต์และโฮสติ้งที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือต้องไม่ต้องการจะแบกภาระการจ้างพนักงานในส่วนของการจัดการเว็บและโฮสติ้งของท่าน ซึ้งเหมาะสำหรับแรกเริ่มธุระกิจของท่านที่ยังไม่จำเป็นพอที่จะจ้างพนักงานในส่วนนี้ ให้เราดูและให้ได้ครับ

.......................................................

1 เว็บไซต์ / 1 โฮสติ้ง

เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ **
สำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน หรือมีการปรับปรุงเว็บ
แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย (Web Security)
จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

6 เดือน = 8,400 บาท
1 ปี = 15,400 บาท

Read More

...................................................

2 เว็บไซต์ / 1 โฮสติ้ง

เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ **
แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่
จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

6 เดือน = 15,400 บาท
1 ปี = 29,400 บาท

Read More

.........................................................

มากกว่า 2 เว็บไซต์

เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ **
สำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน หรือมีการปรับปรุงเว็บ
แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย (Web Security)
จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

Call Price
.

Read More

ขอขอบคุณลูกค้าใจดี