วิธีเปิด Safe mode Elementor

วิธีเปิด Safe mode Elementor

วิธีเปิด Safe mode Elementor ง่ายมาก ปกติแล้วเวลาเราแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ด้วย Elementor ตัวปลั๊กอินจะมีการโหลดการทำงานของปลั๊กอินตัวอื่นๆมาแสดงผลด้วยในหน้า Preview แต่เนื่องจากการติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการ Elementor โหลดไม่ได้

Elementor เปิดไม่ได้

Elementor เปิดไม่ได้

Elementor เปิดไม่ได้ หรือ Elementor โหลดไม่ได้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในบางครั้งที่มีการติดตั้งปลั๊กอินเป็นจำนวนมากเกินไป อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการโหลด Elementor ได้เช่นกัน