ติดตั้ง Django บน Ubuntu 19.04

ติดตั้ง Django บน  Ubuntu ทำง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน 

ก่อนอื่นอัพเดทระบบให้เสร็จก่อนนะครับ

สูดู
#sudo apt-get update
เสร็จแล้วรีบูทสักรอบ ต่อไปตรวจสอบ ว่ามี Python หรือยัง ปกติจะมีติดเครื่องมาแล้วเป็น Python3

#python3 -V

ต่อไปก็หาปีปกัน เอามาทำไก่อบฟาง ฮื้อออ python3-pip

$sudo apt-get install python3-pip
$pip3 -V
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)

ตามด้วยติดตั้ง virtualenv และสร้าง env ขึ้นมา

$pip3 install virtualenv
$virtualenv env
$ls
Desktop Documents Downloads env Music Pictures Public Templates Videos

ต่อไปก็ ทำการ activate และติดตั้ง Django ต่อเลย

bugtu@khonkaensoft:~$ source env/bin/activate
(env) bugtu@khonkaensoft:~$ pip install django

(env) bugtu@khonkaensoft:~$ pip list
Package Version

asgiref 3.2.5
Django 3.0.4
pip 20.0.2
pytz 2019.3
setuptools 46.0.0
sqlparse 0.3.1
wheel 0.34.2
$django-admin startproject myproject
$cd myproject
#python manage.py runserver
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

ใครลง  vcode studioไว้ก็สั่งเปิดโปรเจ็คเลย
$code .