Host Care

slide1

Management hosting and web content

บริการบริหารจัดการเว็บและโฮสติ้ง สำหรับท่านที่มีเว็บเป็นของตัวเองหรือบริษัทที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการด้านเว็บไซต์และโฮสติ้งที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือต้องไม่ต้องการจะแบกภาระการจ้างพนักงานในส่วนของการจัดการเว็บและโฮสติ้งของท่าน ซึ้งเหมาะสำหรับแรกเริ่มธุระกิจของท่านที่ยังไม่จำเป็นพอที่จะจ้างพนักงานในส่วนนี้  ให้เราดูและให้ได้ครับถ้าพนักงานเกิน 30 ท่าน ทางเราแนะนำว่าการจ้างพนักงานประจำคุ้มค่ากว่า Plan ของเราแน่นอนครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Khonkaensoft@gmail.com

1 เว็บไซต์ / 1 โฮสติ้ง

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
 • แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ ** 
 • สำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน หรือมีการปรับปรุงเว็บ
 • แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย (Web Security)
 • จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

6 เดือน = 8,400  บาท
1 ปี = 15,400 บาท

 

2 เว็บไซต์ / 1 โฮสติ้ง

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
 • แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ ** 
 • สำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน หรือมีการปรับปรุงเว็บ
 • แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย (Web Security)
 • จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

6 เดือน = 15,400  บาท
1 ปี = 29,400 บาท

 

มากกว่า 2 เว็บไซต์

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address ให้
 • แก้ไขปัญหา Email setting โดยรีโมทหน้าจอ ** 
 • สำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน หรือมีการปรับปรุงเว็บ
 • แจ้ง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย (Web Security)
 • จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

Call Price

 

* ทางลูกค้าเขียน Content Web มาเอง
** เฉพาะเวลางานเท่านั้น