บริการบริหารจัดการเว็บไซต์และโฮสติ้ง

Host W1

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ฟรี ย้ายโอสติ้ง

9,600 ฿/ปี

Host W2

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ย้ายโอสติ้ง

16,900 ฿/ปี

Host WN

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ *
 • สร้าง,เพิ่ม,ลบ Email address
 • แก้ไขปัญหา Email setting, spam, Outlook
 • ดำเนินการ upgrade ตามที่ท่านต้องการ
 • จัดการโดนเมน (โดเมนหมดอายุ, https, ftp, เป็นต้น)
 • ย้ายโอสติ้ง

Call

เงื่อนไขการบริการ

 • ติดต่อทางโทรศัพท์ 9:00 17:00 น
 • ติดต่อทาง e-mail 24/7
 • ผู้ให้บริการไม่ได้รับเขียนบทความในการอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์