Host Care Service
Management hosting and web content

บริการบริหารจัดการเว็บและโฮสติ้ง สำหรับท่านที่มีเว็บเป็นของตัวเองหรือบริษัทที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการด้านเว็บไซต์และโฮสติ้งที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือต้องไม่ต้องการจะแบกภาระการจ้างพนักงานในส่วนของการจัดการเว็บและโฮสติ้งของท่าน ซึ้งเหมาะสำหรับแรกเริ่มธุระกิจของท่านที่ยังไม่จำเป็นพอที่จะจ้างพนักงานในส่วนนี้ ให้เราดูและให้ได้ครับ

................................................................

Website 1 เว็บ / 1 โฮสติ้ง เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บได้ 4 content / เว็บ / ต่อเดือน * ฺ
สำรองข้อมูลและฐานข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน
แจ้งให้ลูกค้าทราบถ้ามีความจำเป็นต้อง upgrade เว็บหรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่
จัดการเรื่องโดนเมนให้(แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

Read More

................................................................

Website 2 เว็บ / 1 โฮสติ้ง เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ 1 หน้า A4 ได้ 3 content / ต่อเว็บ / ต่อเดือน *
สำรองข้อมูลและฐานข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน
แจ้งให้ลูกค้าทราบถ้ามีความจำเป็นต้อง upgrade เว็บ หรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่
จัดการเรื่องโดนเมนให้ (แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

Read More

................................................................

Website 2 เว็บ / 1 โฮสติ้ง เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บ 1 หน้า A4 ได้ 4 content / ต่อเว็บ / ต่อเดือน *
สำรองข้อมูลและฐานข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน
แจ้งให้ลูกค้าทราบถ้ามีความจำเป็นต้อง upgrade เว็บ หรือโฮสติ้งที่ใช้อยู่
จัดการเรื่องโดนเมนให้ (แจ้งโดเมนหมดอายุ,สร้าง subdomain เป็นต้น)

Read More

บริการเว็บไซต์ด้วย CMS (Content Management System) ยอดนิยมเช่น WordPress, Joomla, Drupal

WordPress-104

WordPress

เขียน Blog ส่วนตัว,เว็บหน่วยงาน,
บ้าน&ดีไซน์ สวยนักแล

เริ่มต้นเพียง 15,499 บาท

” เป็นที่นิยม “

flat-black-drupal-logo

Drupal

เว็บหน่วยงาน,บริษัท
แสดงโปรดัคเป็นหน้าเพจ

เริ่มต้นเพียง 15,499 บาท

Joomla-104

Joomla

เว็บสถาบัน,โรงเรียน,องค์กรการศึกษา
นี้เลยแนะนำ, จัดเต็มเมนูหน้าเว็บ

เริ่มต้นเพียง 15,499 บาท

* ค่าบริการไม่รวม Hosting
* ฟรีดูแลเว็บไซต์ให้ 2 เดือนหลังชำระค่าบริการครบหรือเว็บไซต์เสร็จ
* ค่าบริการไม่รวม Hosting
* ฟรีดูแลเว็บไซต์ให้ 2 เดือนหลังชำระค่าบริการครบหรือเว็บไซต์เสร็จ
* ค่าบริการไม่รวม Hosting
* ฟรีดูแลเว็บไซต์ให้ 2 เดือนหลังชำระค่าบริการครบหรือเว็บไซต์เสร็จ